Here are the passwords for the skill level "I Own Doom!"

Level 02: cnn8 9bj0 680t nvk?

Level 03: c5l8 9bjw 682t dvk?

Level 04: dnj8 9bjr 684s 5vk?

Level 05: d5g8 9bjm 686s xvk?

Level 06: fnd8 9bjh 688s nvk?

Level 07: f5b8 9bjc 68?s dvk?

Level 08: gn98 9bc8 69cr 6bk?

Level 09: g578 9bc4 69fr ybk?

Level 10: hn58 9bc0 69hr pbk?

Level 11: h538 9bcw 69kr fbk?

Level 12: jn18 9bcr 69mq 6bk?

Level 13: j5z8 9bcm 69pq ybk?

Level 14: knx8 9bch 69rq pbk?

Level 15: k5v8 9bcc 69tq fbk?

Level 16: lps8 9bb8 69wp 6vk?

Level 17: l6q8 9bb4 69yp yvk?

Level 18: mpn8 9bb0 690p pvk?

Level 19: m6l8 9bbw 692p fvk?

Level 20: npj8 9bbr 694n 6vk?

Level 21: n6g8 9bbm 696n yvk?

Level 22: ppd8 9bbh 698n pvk?

Level 23: p6b8 9bbc 69?n fvk?

Level 24: qp98 9bf8 6?cm 6bk?

Level 25: q678 9bf4 6?fm ybk?

Level 26: rp58 9bf0 6?hm pbk?

Level 27: r638 9bfw 6?km fbk?

Level 28: sp18 9bfr 6?ml 6bk?

Level 29: s6z8 9bfm 6?pl ybk?

Level 30: tpx8 9bfh 6?rl pbk?

Level 31: t6v8 9bfc 6?tl fbk?

Level 32: vls8 9bd8 6?wk 5vk?

Back to Doom 64 Codes and Tips
Back to Nintendo 64 Codes and Tips